FABRIKA CEMENTA LUKAVAC PRISUSTVOVALA DOGAĐAJU „NE DOZVOLI DA OTPAD POSTANE SMEĆE“

Lukavac Cement

Fabrika cementa Lukavac je bila aktivni učesnik događaja pod nazivom „Ne dozvoli da otpad postane smeće“, koji su organizirali Gradska razvojna agencija Banja Luka i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uz podršku Evropske komisije. Tako je 25. maja na Tehnološkom fakultetu, a u sklopu inicijative „Evropski socioekonomski regioni 2021-ESER“, predavač je bio i naš predstavnik Damir Mulamehmedović, menadžer proizvodnje.