„SEDMICA ZAŠTITE OD POŽARA“ U LUKAVAC CEMENTU

Lukavac Cement

25. i 26. maja u Lukavac Cementu su nastavljene aktivnosti u okviru „Sedmice zaštite od požara“.

Stručno osoblje JZU DOM ZDRAVLJA Lukavac održalo je teoretsku i praktičnu obuku pružanja prve pomoći za naše uposlenike, a posebna pažnja je posvećena zbrinjavanju opekotina i posjekotina.

U LUKAVAC CEMENTU PRIREĐENA SEDMICA ZAŠTITE OD POŽARA

Lukavac Cement

Poznato je da se mjesec maj obilježava kao mjesec zaštite od požara. Tim povodom u Lukavac Cementu je organizirana „Sedmica zaštite od požara“ u kojoj je sprovedeno više aktivnosti s ciljem unapređenja spremnosti i pripravnosti u ovakvim situacijama. 

Kontinuirana edukacija, pokazne vježbe i preventivne provjere vatrogasne opreme bili su sadržaji kojima su se prethodnih dana bavili uposlenici Lukavac Cementa.

VISIT US: STUDENTI IUS-a POSJETILI LUKAVAC CEMENT

Lukavac Cement

Naš projekat VISIT US mladim ljudima pruža odličnu priliku da im se u praksi demonstriraju stečena teoretska znanja, što donosi i nova iskustva.

U petak, 12. maja, stigli su nam studenti i studentice Internacionalnog univerziteta Sarajevo u pratnji gopodina Mohammeda A.