Tražimo 5 beton studenata

Predstavljamo Vam Lukavac Cement program za sticanje prvog radnog iskustva za najbolje studente završnih godina. Najbolji diplomci će imati priliku da steknu dragocjeno iskustvo, razviju tehničke i kreativne vještine u radu sa iskusnim kolegicama i kolegama u stvarnom poslovnom okruženju.

Šta pružamo?

 • Plaću sa svim plaćenim doprinosima
 • Jednogodišnji mentorski program stručne obuke
 • Edukativne treninge, seminare i konferencije
 • Pristup i obuku za rad na najsavremenijoj opremi i alatima u industriji
 • Profesionalnu i socijalnu integraciju u okruženje velikog poslovnog sistema
 • Rad uz poštivanje visokih standarda sigurnosti i zaštite
 • Priliku za umrežavanje i razmjenu iskustava između polaznika programa

Uvjeti/kriteriji:

 • Studenti završne godine 1. ciklusa četvorogodišnjeg studija sljedećih fakulteta Univerziteta u Tuzli:
Fakultet Smjer
Fakultet elektrotehnike Svi smjerovi
Ekonomski fakultet Svi smjerovi
Mašinski fakultet Svi smjerovi
Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologija;
Inženjerstvo zaštite okoline

 

 • Prosjek ocjena
 • Prednost će imati kandidati sa prebivalištem na Općini Lukavac
 • Učešće u stručnim projektima, radovima i sl.
 • Preporuke profesora
 • Aktivizam (formalne i neformalne grupe, projekti, kampanje, sport i sl.)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Proaktivnost i otvorenost za učenje i razvoj

U skladu sa navedenim kriterijima odabrani kandidati biće pozvani da učestvuju u selekcijskom procesu naše kompanije. Pet najboljih će dobiti priliku da postanu dio našeg programa i kod nas stiču prvo profesionalno iskustvo.

Način prijave:

Zainteresovani studenti svoje prijave u vidu CV-a mogu dostaviti do 31.08.2021. na navedene e-mail adrese:

Fakultet Adresa za prijave Kontakt osoba (za više info)
Elektrotehnički fakultet
Svi smjerovi
mensur.kasumovic@fet.ba Dr.sc. Mensur Kasumović, vanr.prof,
Prodekan za NIR
Ekonomski fakultet
Svi smjerovi
amra.gadzo@untz.ba Dr.sc. Amra Gadžo, docent,
Prodekan za NIS
Tehnološki fakultet
Hemijsko inženjerstvo i tehnologija; Inženjerstvo zaštite okoline
nastava.tf@untz.ba Dr. Sc. Indira Šestan, docent
Prodekan za NIS
Mašinski fakultet
Svi smjerovi
posao@lukavaccement.ba Nina Šahbegović, HR Manager
Fabrika cementa Lukavac d.d.