Premiluk

Cem I 52,5 N

Cement za proizvodnju betona ultravisokih svojstava.

Opis

Portland cement sadrži 95-100 % portlandskog cementnog klinkera, uz dodatak prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja u količini do 5% koji se zajedno melju u kugličnom mlinu. Potvrda sukladnosti po zahtjevima HRN EN197-1 i HRN EN197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2.

Preporuke

Posebno se primjenjuje za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata i proizvoda gdje omogućava brzo skidanje kalupa, te za izradu prednapregnutih betonskih konstrukcija, kao i u najzahtjevnijim građevinskim projektima gdje se traži visoka mehanička otpornost betonske konstrukcije, visoka rana čvrstoća i rano mehaničko opterećenje konstrukcije (tuneli, mostovi, vijadukti, silosi, cestovni kolovozi, piste, stubovi za dalekovode, građevine izgrađene sa kliznim sistemom oplate,visoko armirani betonski objekti/elementi). Cem I 52,5 N se primjenjuje i u tvorničkoj proizvodnji posebnih vrsta maltera, žbuka i građevinsko hemijskih proizvoda.

Cement-u-rinfuzi

Transport i skladištenje

Isporučuje se u rinfuzi.

Transportna sredstva prije punjenja cementom moraju biti očišćena od materijala koji mogu utjecati na kvalitet cementa.

Skladištiti u betonskim ili čeličnim silosima koji štite cement od vanjskih utjecaja, posebno od uticaja vlage.

Pri skladištenju u silose osigurati da ne dolazi do miješanja cementa sa drugim proizvodima.

Uz pravilan transport i skladištenje, cement je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci od datuma proizvodnje.