Zašto biti dio Lukavac Cementa

Savremena tehnologija, dokazana stabilnost poslovanja i kontinuirano ulaganje i briga za zaposlene, faktori su koji privlače kvalitetne kadrove koji postaju dio Lukavac Cement porodice. Spajajući znanje i iskustvo stručnjaka sa entuzijazmom novih, mladih zaposlenika, kreiramo poticajno okruženje i nudimo mogućnost kontinuiranog usavršavanja. Naši zaposleni predstavljaju jedan od primarnih resursa kompanije i naša su najjača karika.

Ulaz u fabriku - zastave 2

Razvoj zaposlenih

Podjednako su nam važni timski rad i međusobna suradnja kao i samostalni rad i lična inicijativa. Zaposleni su uključeni u razne programe edukacija i stručnog usavršavanja kao i u programe razvoja ličnosti. Moto „ Together Everyone Achieves More – TEAM“ predstavlja sinonim za razvoj našeg tima.

Sigurnost i zaštita

Sigurnost na radu u Lukavac Cementu je, također, jedan od prioriteta jer se radi o o složenoj industriji. Zdravlje i zaštita naših uposlenika su od posebne važnosti, tako da su redovni zdravstveni pregledi i rekreativno-sportske aktivnosti samo dio angažmana Lukavac Cementa u ovom segmentu.

Nova folija paleta 2

Ulaganje u mlade - investicija za budućnost

Vrata naše kompanije oduvijek su bila otvorena za sve željne znanja, što dokazuju hiljade mladih ljudi koji su prošli kroz našu fabriku u sklopu stručnih posjeta i programa studentske prakse.

Želite biti dio našeg uspješnog tima?

Smatrate da ste proaktivna i dinamična osoba, koja raspolaže znanjima i vještinama kojima možete unaprijediti naše radne procese? Uvjerite nas u to i aplicirajte odmah!