Alternativna goriva

Proces proizvodnje cementa pruža jedinstvenu mogućnost da se razne vrste otpadnog materijala koji se više ne mogu koristiti niti reciklirati, a imaju određenu kalorijsku vrijednost, iskoriste kao energenti umjesto fosilnih goriva.
Naša politika zaštite okoliša podrazumijeva, između ostalog, korištenje alternativnih goriva i obavezuje nas da u svakodnevnom poslovanju:

  • Djelujemo ekološki stalnim ulaganjem u savremene tehnologije kako bismo smanjili emisiju štetnih gasova, buke i potrošnju fosilnih energenata
  • Čuvamo prirodne resurse ponovnom upotrebom otpada i sekundarnih sirovina kako bismo sačuvali fosilna goriva i prirodne sirovine
  • Kontinuirano ispitujemo sve materijale koje upotrebljavamo u proizvodnji u cilju što bolje zaštite okoline i smanjenja bilo kakvih štetnih uticaja

Naše aktuelne dozvole su :

  • Federalno ministarstvo okoliša i turizma: Okolinska dozvola br. UP I 05/2-02-19-5-275/21 MK od 18.03.2022. g.
  • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK: Dozvola za upravljanje otpadom br. 12/1-19-016350/22 od 16.08.2022.

Zaštita okoliša

Svjesni smo naše odgovornosti koja nastaje korištenjem prirodnih resursa. Naša poslovna filozofija je ekološki zdrava sredina, maksimalno smanjenje emisije i imisije. Stalnim informiranjem i obukama motiviramo svoje djelatnike na savjesno očuvanje zdravlja ljudi i prirodne okoline. U korak pratimo evropske ekološke standarde i istinski se držimo mota:“ Vratiti prirodi sve što joj je uzeto!“

Našim investicionim projektima kontinuirano radimo na povećanju udjela korištenja alternativnih izvora u svom energetskom bilansu, čime želimo biti aktivni akter u upravljanju i zbrinjavanju otpada u BiH, te doprinijeti smanjenju potreba za fosilnim gorivima, CO2 emisija i troškova vlastite proizvodnje.

Zajednička, ali i pojedinačna obaveza svih uposlenika u Lukavac Cementu je svakodnevni doprinos propisanim sistemima upravljanja kvalitetom i okolinskim upravljanjem. Na ovaj način, kvalitet i okolinsko upravljanje ugrađeni su u sve faze i aktivnosti nastanka naših proizvoda.

Društvena odgovornost

Smatramo da je otvoren dijalog osnovni preduslov za dobar suživot fabrike i grada. Pored toga što aktivno sudjelujemo u projektima koji pomažu razvoj lokalne zajednice, a naročito u onima koji uključuju rad sa djecom i za djecu, kroz različite aktivnosti poput organizovanja dana otvorenih vrata za građane, obilaske fabrike za učenike i studente, predstavnike vlasti i institucija, nastojimo transparentno i direktno prezentovati našu fabriku, tokove proizvodnje, poduzete i planirane mjere za očuvanje okoliša.

Naša sinergija sa građanima, institucijama, vladinim i nevladinim sektorom, ekološkim udruženjima, školama, zdravstvenim, sportskim, kulturnim i drugima, predstavlja siguran put da se pomogne i unaprijedi život Lukavčana.

Pored naše već tradicionalne manifestacije „Dan otvorenih vrata“, kapije Lukavac Cementa su uvijek širom otvorene za građane Lukavca i Tuzlanskog kantona, a posebno za najmlađe i omladinu. Svi se mogu upoznati sa aktivnostima fabrike, proizvodnim procesom i najmodernijim postrojenjima.

Naši certifikati

Lukavac Cement je nosilac certifikata ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 50001 : 2018, ISO 45001:2018 i ISO 37301:2021

Naše strateško opredjeljenje je upravljanje sistemom kvalitete prema normi ISO 9001, čime osiguravamo održivo i stabilno poslovanje, efikasnu saradnju sa partnerima iz lanca snadbjevanja, a sve u cilju ispunjavanja zahtjeva kupaca, zakona i propisa.

Kao nosilac certifikata ISO 14001:2015 i ISO 50001: 2018 potvrđujemo naše usmjerenje da vodimo brigu o zdravlju ljudi i očuvanju okoline, kao i da efikasno upravljamo energijom stalnim povećanjem udjela alternativnih goriva u procesu proizvodnje. Ovi certifikati nas obavezuju da smo u poslovanju transparentni i da svi naši procesi podliježu visokim zahtjevima evropskih sistema.

ISO 37301:2021 je međunarodna norma koji pruža smjernice za implementaciju učinkovitog sistema upravljanja usklađenošću. Primjenom ovog standarda Lukavac Cement pokazuje svoju predanost usklađenosti sa relevantnim zakonima, kako domaćim tako i evropskim, zatim raznim regulatornim zahtjevima, industrijskim kodeksima, organizacijskim standardima i drugim primjenjivim propisima.

ISO-9001-ISO-14001-ISO-45001-ISO-50001_en_regular-RGB