Supraluk

Cement za pripremu betona u zahtjevnim betonskim konstrukcijama.
Posebno prilagođen za nosive betonske konstrukcije i za betone viših završnih čvrstoća.

Opis

Miješani portland cement koji sadrži: 65-79 % portlandskog cementnog klinkera, 21-35 % silicijskog letećeg pepela oznake V iz termoelektrane i krečnjaka oznake L kao glavne sastojke, zajednički mljevene u mlinu sa kuglama uz dodatak prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Potvrda sukladnosti po zahtjevima HRN EN197-1 i HRN EN197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2.

Prednosti i karakteristike

 • DOBRA OBRADIVOST
  Dobra obradivost, postojanost boje, male zapreminske promjene
 • VISOKA TOPLOTA HIDRATACIJE
  Visoka toplota hidratacije omogućava betoniranje u hladnijim uslovima
 • STANDARDNI PRIRAST POČETNE ČVRSTOĆE
  Standardni prirast početne čvrtoće minimizira rizik od nastanka pukotina u konstrukciji
 • DOBRA OTPORNOST
  Dobra otpornost na umjereno agresivne uticaje zbog dodatka silicijskog letećeg pepela.
Fizičko-mehaničke i hemijske osobine SUPRALUK CEM II/B-M(V-L)42,5 N Zahtjevi normi BAS EN 197-1
Stabilnost zapremine po La Chatelieru (mm) 1,1 ≤10
Početak vezivanja (min) 215 ≥60
Čvrstoća na pritisak na 2 dana (Mpa) 20 ≥10
Čvrstoća na pritisak na 28 dana (Mpa) 53 ≥42,5≤62,5
Sadržaj sulfata SO₃ (%) 2,2 ≤3,5
Sadržaj hlorida Cl (%) 0,03 ≤0,10

Preporučuje se za:

 • Izradu betona viših razreda čvrstoće
 • Nosive armirane i nearmirane betonske konstrukcije (temelji, zidovi, grede, ploče, lukovi, stepeništa i sl.)
 • Proizvodnja transportnih i pumpanih betona betona,
 • Betonske konstrukcije velikog presjeka i zapremine,
 • Izradu betonskih elemenata (betonski blok i sl.)

Transport i skladištenje

Isporučuje se u vrećama težine 25 kg (1,4 t na paleti) i 50 kg (1,5 t na paleti).

Uz pravilan transport i skladištenje, cement je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

Cement u vrećama skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od atmosferilija, iznad zemlje na paleti ili drugoj suhoj podlozi.