“20 GODINA ČVRSTE VEZE” INTERVJU GENERALNOG DIREKTORA STJEPANA KUMRIĆA ZA POSLOVNE NOVINE

Naš generalni direktor Stjepan Kumrić dao je intervju za Poslovne novine na temu „20 godina čvrste veze“.

Značajan jubilej, 20. godina uspješne privatizacije, Fabrika cementa Lukavac d.d. u ovoj godini obilježava novim ulaganjima u iznosu od 2,5 miliona KM u završetak hale za skladištenje industrijskog gipsa, ali i drugim značajnim investicijama na unapređenju usluga i modernizaciji pogona.

Danas Fabrika cementa Lukavac važi za najvećeg proizvođača cementa u BiH i jedna je od najmodernijih evropskih cementara sa preko 200 zaposlenih, koja je ekološke standarde podigla na najviši nivo i praktično su pioniri u upotrebi alternativnih goriva.

U nastavku možete pročitati kompletan intervju.

Prema riječima Stjepana Kumrića, generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac d.d. , ovih “20 godina čvrste veze” je važan jubilej, jer je za njih te 2001. godine počelo novo doba.

Zahvaljujući ulaganjima austrijskog investitora od preko 130 miliona eura, iz godine u godinu smo bivali sve moderniji i opremljeniji. Fabrika cementa Lukavac je danas u 99% vlasništvu austrijske kompanije Asamer Baustoffe AG. Postali smo prepoznatljivi po svojoj ekološkoj osviještenosti, velikom iskustvu i stručnosti kadrova, a naša vodilja je bila da izgradimo cementaru, koja će biti jedna od najmodernijih u Evropi“, naglasio je Kumrić.

Osim jubileja, šta je još obilježilo poslovanje Fabrike cementa Lukavac u prvoj polovini 2021. ?

U Fabrici cementa Lukavac prva polovina ove godine obilježena je i novim ulaganjima, koja su zasnovana na našem konceptu unapređenja usluga i modernizaciji pogona. Spadamo u vodeće proizvođače cementa u Evropi i naša je odgovornost i obaveza da pratimo i primjenjujemo aktuelne smjernice u cementnoj industriji. Poduzimamo važne korake u povećanju energetske učinkovitosti upotrebom zamjenskih goriva i sirovina i promoviranjem održive gradnje, kao jednog od preduslova prilagođavanja posljedicama klimatskih promjena.

Recite nešto više o ulaganjima koje je poduzela Fabrika cementa Lukavac u 2021. godini?

Naša ulaganja u ovoj godini iznose oko 2,5 miliona KM i usmjerena su u završetak hale za skladištenje industrijskog gipsa i transportno-dozirnog sistema. Na ovaj način ćemo stvoriti uvjete da prirodni gips u potpunosti zamijenimo sintetskim koji nastaje kao nus proizvod u procesu odsumporavanja gasova u termoelektranama.

Jedan dio investicija namijenjen je poboljšanju energetske efikasnosti pogona, a uključuje projekte ugradnje električnog kotla za pripremu mazuta i sistema za hlađenje plašta peći.

Za nas važna investicija je i opremanje laboratorija za ispitivanje betona, koji je oformljen u sklopu postojećeg za kontrolu kvalitete cementa, sirovina i goriva. Kontinuiranim ulaganjima nastojimo što kvalitetnije odgovoriti zahtjevima svojih kupaca, unaprijediti i razvijati nove proizvode i pružiti dodatne usluge tržištu.

Zbog proširenja obima poslovanja Lukavac Betona, obogatili smo vozni park sa šest novih miksera za beton, čime smo proširili kapacitet usluge transporta i prodaje, te osigurali brži i efikasniji proces isporuke betona s ciljem povećanja zadovoljstva kupaca.

Vrlo bitna aktivnost za Fabriku cementa Lukavac u 2021. godini je i obnova okolinskih dozvola, kojima potvrđujemo naše jasno opredjeljenje za zaštitu i očuvanje okoliša, kao i racionalno korištenje prirodnih resursa.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je FC-Lukavac-5.jpg

Kakav je bio uticaj pandemije COVID-19 u ovoj godini na poslovanje Fabrike cementa Lukavac?

Iako je pandemija promijenila mnogo toga, dobrom organizacijom i pripremom uspjeli smo i protekle i ove godine prevazići sve poteškoće, održati normalno poslovanje bez zastoja i postići zacrtane rezultate. Na svu sreću građevinski sektor u zemlji, ali i u regiji nije osjetio prevelik uticaj krize, kao što su neki drugi sektori. Javni radovi u zemlji, nastavak pozitivnog trenda u stanogradnji, te izgradnja lokalne infrastrukture doprinijeli su da se uspješno izborimo sa pandemijskom krizom. Ovo je ujedno bila prilika da preispitamo svoje unutrašnje resurse, snagu i kapacitete, te da našu strategiju poslovanja još intenzivnije usmjerimo ka načelima održivog poslovanja i proizvodnje koja u fokus stavljaju čovjeka i zaštitu životne sredine.

Fabrika cementa Lukavac rangirana je među 30 vodećih kompanija po dobiti ostvarenoj u 2020. u projektu „100 najvećih u BiH i regionu“. Recite nešto o tome?

Kako je već poznato, strateško opredjeljenje Fabrike cementa Lukavac je transfer i primjena najnovijih proizvodnih tehnologija, briga za okoliš, realizacija projekata u svrhu povećanja energetske efikasnosti i upotrebe energije iz obnovljivih izvora, što je osnova za smanjenje troškova poslovanja, kao i osiguranje konkurentnosti na tržištu. Biti fleksibilan i prilagodljiv, brzo donositi odluke, racionalizirati troškove, njegovati znanje i ulagati u kompetencije zaposlenika recept je za savladavanje svake krize i postizanje uspjeha. I trenutnu situaciju promatramo kao priliku da napravimo zaokret i budemo najbolji u svemu što radimo.

Kakvo je prema Vašem mišljenju, stanje u cementnoj industriji u BiH kad je u pitanju upotreba alternativnih goriva?

S obzirom na to da je cementna industrija u cijelom svijetu već odavno posvećena maksimalnoj upotrebi alternativnih goriva u cilju smanjenja energetske ovisnosti o konvencionalnim fosilnim gorivima i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, smatramo da je važno da se i Bosna i Hercegovina aktivno uključi u aktuelne tokove. Kao mala zemlja sa kompleksnim problemima, nalazimo se pred velikim izazovom. Naš cilj je da stalno potičemo na akciju i budemo direktni učesnik u iznalaženju rješanja za postizanje dugoročne održivosti.

Upravo iz tog razloga smo odlučili da 6. oktobra ove godine u Sarajevu organiziramo jedinstvenu međunarodnu konferenciju naziva „Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO₂“, uz učešće eminentnih evropskih i domaćih predavača i gostiju. Događaj je namijenjen svima onima koji žele saznati nešto novo i koje pokreću uspješne priče najvećih imena u ovoj oblasti, prava prilika da se dospije u svijet novih mogućnosti, zelene energije i održive budućnosti.