BiH ima veliki potencijal prerade otpada u alternativna goriva

Fabrika cementa Lukavac investira u ugradnju novih tehnologija u cilju zaštite životne sredine. Spaljivanje otpada u cementnoj industriji nije štetno za okoliš

Prema podacima Centra za ekologiju i energiju, na području Tuzlanskog kantona dnevno se proizvede 400-500 tona otpada, što je približno 1kg po stanovniku. Ukoliko ne dođe do njegovog zbrinjavanja, Tuzlanski kanton bi za 36 godina mogao biti prekriven otpadom u visini jednog metra. Izraženo u količinama do 2020.godine kanton bi raspolagao zalihom od 1.000.000 tona komunalnog otpada, od čega bi 60% količine bilo zbrinuto dok bi ostatak završavao na tzv.divljim deponijama.

Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal prerađivanja otpada i pretvaranje istog u alternativna goriva. Mnoge stvari koje građani odlažu u kontejnere, a koje kasnije završe na deponijama glavni su izvor alternativne energije koju bi mnoge kompanije koristile u proizvodnji.

Pozitivan primjer i predvodnik u korištenju alternativnih goriva u Bosni i Hercegovini je Fabrika cementa Lukavac. Ova kompanija kontinuirano investira u ugradnju novih tehnologija i postrojenja s ciljem suspaljivanja zamjenskih goriva i time učestvuje u rješavanju problematike zbrinjavanja otpada.

Bosna i Hercegovina uskladila je svoje zakone iz ove oblasti prema direktivama EU. Prema tim zakonima definisane su granične vrijednosti emisija za cementnu industriju koje nastaju pri spaljivanju otpada u pećima, koje se kontinuirano mjere i prate od strane ovlaštenih certificaranih institucija i čiji izvještaji se dostavljaju Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Spaljivanje otpada nije štetno jer se koriste izuzetno visoke temperature i sve materije se neutraliziraju. Upotrebom zamjenskih goriva i sirovina uravnotežuje se okolišni, ekonomski i društveni aspekt održivosti.

U ovoj grani industrije raspolaže se velikim potencijalom za spaljivanje otpada, a proizvodnja cementa može zbrinuti velike količine otpada kao goriva. U svjetskim tvornicama već se predviđa zamjena fosilnih goriva zamjenskim jer u proizvodnji cementa mnogi ostaci na siguran način mogu se pretvoriti u gotov proizvod. Održavanjem sanitarnih i tehnoloških pravila uz pomoć deponija osigurava se zaštita okoliša od zagađenja, te eliminišu druge negativne posljedice. U Evropi se više od četiri miliona tona otpada pretvara u alternativna goriva i upotrebljava u tvornicama cementa.