BRIGA O ZAPOSLENIMA JE NAŠA ODGOVORNOST

Briga o zaposlenima predstavlja jedan od važnih segemenata u oblasti društveno odgovornog poslovanja naše kompanije.

S ciljem podrške očuvanja zdravlja zaposlenika Uprava Fabrike cementa Lukavac je Sindikatu odobrila odgovarajuća sredstva za njihovo banjsko liječenje.

Nihad Suljić, predsjednik IOS-a, je istakao da je njih više upućeno na banjsko liječenje u skladu sa utvrđenim kriterijima te dodao da su svi izuzetno zadovoljni boravkom i pozitivnim efektima na njihovo zdravlje.

„Akcenat u Fabrici cementa Lukavac je svakako na zadovoljstvu radnika, jer naš uspjeh i razvoj možemo zahvaliti prije svega ljudima koji rade u njoj, i zaista nastojimo obezbijediti ugodan poslovni ambijent, kao i brojne druge beneficije. Vrlo nam je bitna  dobra saradnja sa Sindikatom radnika u cilju boljitka naših zaposlenih, i to prvenstveno u segmentu zdravlja“ – kazao je Nihad Begić, član Uprave Fabrike cementa Lukavac.

Ova aktivnost Fabrike cementa Lukavac je bila samo jedna u nizu tokom 2021. godine koju je poduzela u svrhu dobrobiti svojih zaposlenika.