FABRIKA CEMENTA LUKAVAC NA KONFERENCIJI O ZAŠTITI OKOLIŠA U BIH U ORGANIZACIJI SENATA PRIVREDE BIH

U četvrtak, 13.12.2018., u hotelu Austria u Sarajevu održana je Konferencija o zaštiti okoliša u BiH koju je organizirao Senat privrede BiH s ciljem davanja inicijative daljem razvoju bh. privrede i zaštite okoliša. Fabrika cementa Lukavac je pozvana kao važan privredni subjekt, čiji principi rada su bazirani na zaštiti životne okoline i zdravlja ljudi, te je svojim učešćem dala doprinos ovoj uvijek aktuelnoj i važnoj temi. Prisutnim privrednicima, predstavnicima nadležnih institucija i ostalim gostima obratio se generalni direktor Stjepan Kumrić.

Govorio je upotrebi alternativnih goriva u procesu proizvodnje cementa koja se iz godine u godinu povećava. U svom obraćanju istakao je da se na samom početku uspješne privatizacije cementare najprije prešlo sa mazuta na ugalj, da bi se potom krenulo sa zamjenom uglja alternativnim gorivama, s obzirom da su se posljednjih godina kontinuirano ulagala velika sredstva u modernizaciju postrojenja i da je Cementara Lukavac modernija od mnogih u Evropi.

„Fabrika cementa Lukavac je najbolja spalionica, bolja od svih drugih spalionica, jer zbog visokih temperatura nema nikakvih ostataka, dakle nema ni pepela. Iskustva su jako dobra i ono što planiramo raditi u narednoj godini u pogledu upravljanja otpadom jeste edukacija, želimo da ljudima pokažemo kako i zašto mi to radimo. Naime, mi smo stacionirani u gradu u kojem je građanstvo veoma osjetljivo na mirise, na zagađenja, a u suradnji sa lokalnom zajednicom i nadležnim institucijama mi ćemo potpuno otvoreno pokazati da su naši procesi proizvodnje strogo kontrolisani i potpuno bezbjedni kako za ljude tako i za okoliš. Ove godine količina alternativnog goriva iskorištena u proizvodnji iznosi čak 30.000 tona.“ – naglasio je generalni direktor Kumrić.

Na Konferenciji je, također, istaknuto da Fabrika cementa Lukavac predstavlja svijetli primjer u BiH i da je vrlo važna karika u procesu upravljanja otpadom.