FABRIKA CEMENTA LUKAVAC PODRŽAVA KULTURU I NAUČNE DOGAĐAJE

U programima Fabrike cementa Lukavac uvijek ima mjesta za davanje potpore važnim kulturnim i naučnim događanjima.

Sponzorirali smo XIX TKT Festival – Dani akademskog teatra 2021., koji se dešavao od 29. novembra do 12. decembra 2021.u Tuzli, ali i Sedmu naučnu konferenciju sa internacionalanim učešćem, Ekonomija integracija – ICEI 2021 «Ekonomski odgovor i oporavak u odnosu na krizu uzrokovanu pandemijom Covid-19» (od 2. do 4. decembra 2021.) u Tuzli u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Fabrika cementa Lukavac je kompanija koja je orijentirana na ostvarenje opće dobrobiti i preuzimanje društvene odgovornosti. Cilj nam je da se uvežemo sa zajednicom u kojoj djelujemo te da aktivno utičemo, između ostalog, i na kulturnu i naučno-ekonomsku ponudu.

Podržavamo mnoge projekte na lokalnom i nacionalnom nivou jer nam je socijalni angažman važan, a bitni aspekti su sponzoriranje projekta iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, zaštite okoliša i drugih područja koja doprinose boljitku lokalne i šire zajednice.