FABRIKA CEMENTA LUKAVAC PRISUSTVOVALA DOGAĐAJU „NE DOZVOLI DA OTPAD POSTANE SMEĆE“

Fabrika cementa Lukavac je bila aktivni učesnik događaja pod nazivom „Ne dozvoli da otpad postane smeće“, koji su organizirali Gradska razvojna agencija Banja Luka i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uz podršku Evropske komisije. Tako je 25. maja na Tehnološkom fakultetu, a u sklopu inicijative „Evropski socioekonomski regioni 2021-ESER“, predavač je bio i naš predstavnik Damir Mulamehmedović, menadžer proizvodnje.

Na primjeru upotrebe alternativnih goriva u našoj fabrici, učesnicima je približio mogućnosti njihove primjene u cementnoj industriji, kao i sve ekološke prednosti. 

Tokom edukacije su prezentirana inovativna rješenja u zaštiti životne sredine, ona koje se prije svega odnose na reciklažu i rehabilitaciju prostora. Govorilo se i o postojećim problemima i načinima njihovog rješavanja, te je na primjerima iz prakse pokazano šta je sve moguće unaprijediti.

Fabrika cementa Lukavac rado podržava edukativne događaje, i uvijek je spremna dati svoj doprinos za bolje razumijevanje adekvatnog zbrinjavanja i iskorištavanja otpada kao važnog energetskog resursa. Plan je da se saradnja sa navedenim institucijama nastavi i u budućnosti uz nove i konkretne prijedloge projekata koji će zasigurno poboljšati stanje životne sredine u BiH i regionu.