Fabrika cementa Lukavac realizuje projekat energetske efikasnosti koji sufinansira Fond za zaštitu okoliša FBiH

Fabrika cementa Lukavac opredjeljena je za kontinuirano ulaganje u povećanje energetske efikasnosti fabrike, te realizuje niz takvih projekata. Trenutno jedan od projekata iz ove oblasti je projekat “Modernizacija procesa proizvodnje klinkera korištenjem efikasnijeg i ekološki opravdanijeg izvora toplotne energije”. Projektne aktivnosti su usmjerene na modernizacija postojećeg procesa proizvodnje klinkera, a koji podrazumjeva aktivnosti zamjene stare kotlovnice na mazut, energetski efikasnijim i ekološki opravdanijim alternativnim načinom zagrijavanja energenata uz redukciju toplotnih gubitaka od 50%. Projektna vrijednost svih radova iznosi 347.859 KM, od čega Fond za zaštitu okoliša FBiH sufinasira 100.000 KM. Rok za realizaciju projekta je 12 mjeseci.

Detaljnije o aktivnostima Fabrike cementa Lukavac možete dobiti prijavom na link https://lukavaccement.ba/visit-us/, dok o aktivnostima i ulozi Fonda za zaštitu okoliša potražite na stranici Fonda www.fzofbih.org.ba

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Fabrike cementa Lukavac d.d. i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH.