Fabrika cementa Lukavac uložila više od 120 miliona eura u modernizaciju

Zahvaljujući ulaganjima više od 120 miliona eura u industrijska postrojenja i primjenu  najnovije tehnologije, Fabrika cementa Lukavac d.d, vodeći proizvođač portland i zidarskog cementa u BiH, svrstava se među najmodernije fabrike cementa u Evropi. 

Tržište cementa još uvijek je daleko od stvarnog oporavka nakon recesije i već godinama stagnira, međutim menadžment Fabrike cementa Lukavac svojom poslovnom politikom nastoji održati konkurentsku poziciju i ostavriti pozitivan poslovni rezultat.

Ukupni prihodi 67 miliona KM u 2018.

 

„Ukupni prihodi u 2018. godini iznosili su 66,93 miliona KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje za 4,5%. Ukupno ostvarena vrijednost izvoza u 2018. godini iznosila je 7,41 milion KM“, kaže Kumrić.

 Biti inovativan, investirati u nove tehnologije proizvodnje, racionalizirati troškove poslovanja, te uvažavati zahjeve kupaca, sve su to odlike koje doprinose da Fabrika cementa Lukavac bude pozicionirana kao lider na bh. tržištu.

„Posebno bih istakao da kvalitet proizvoda, inovativnost, zadovoljni i motivirani uposlenici, fer i transparetni odnosi sa klijentima i poslovnim partnerima, te odgovornost prema ljudima i okolišu, jesu osnovni temelji na kojima gradimo našu budućnost“, dodaje Kumrić.

 

 

Stjepan Kumrić, generalni direktor  Fabrike cementa Lukavac

 

Brendovi Lukavac Cement i Lukavac Beton

Fabrika cementa Lukavac osnovana je davne 1974., a njena uspješna privatizacija izvršena je 2001. godine. Danas ova fabrika pripada uglednoj Asamer grupaciji iz Austrije, jednom od najvećih stranih investitora u BiH. Najpoznatiji brendovi ove fabrike: Lukavac Cement i Lukavac Beton,  simboli su za viskokvalitetne proizvode.

Ova renomirana fabrika  jedan je od pionira u korištenju alternativnih goriva u BiH i šire. Najnovija tehnologija i industrijska postrojenja, u koje su investirali značajna finansijska sredstva, omogućavaju im da čak do 70% fosilnih goriva zamjene alternativnim izvorima energije.

„Predstavljamo ozbiljnog partnera cirkularne ekonomije sa posebnim akcentom na energetsku učinkovitost i ekološku održivost. Na ovaj način nastojimo biti aktivni akteri u ekonomski opravdanom upravljanju i zbrinjavanju otpada u BiH, što je zapravo jedna od gorućih bh. tema. Pokrenuli smo i projekat »VISIT US«, kojim građanima Lukavca i svim zainteresiranim, posebno fakultetima i školama, nudimo priliku da posjete našu fabriku, upoznaju se sa procesom proizvodnje, modernim tehnologijama, proizvodima i načinima korištenja alternativnih goriva.“, ističe Kumrić.

Investicije od 10 miliona KM do 2020.

Ukupno planirane investicije Fabrike cementa Lukavac za period 2019.-2020. iznose 10 miliona KM, a  odnose  se na tehnološko osposobljavanje fabrike za maksimalnu upotrebu alternativih goriva, kojima direktno doprinose uštedi energije iz fosilnih goriva, smanjenju emisije kiselih gasova, poboljšavajući kvalitet proizvoda.

ANTERFILE:  Prema evropskim zahtjevima poslovanja

„Zaista smo ponosni što se nalazimo među 100 najvećih u BiH i planiramo da se i u narednim godinama razvijamo u boljem i povoljnijem poslovom okruženju, da budemo primjer kako se moderne tehnologije i industrijska praksa mogu itekako primjeniti i u bh. kompanijama, te smo kao takvi spremni odgovoriti zahtjevnim evropskim standardima poslovanja“, kaže Kumrić.