INTERVJU GENERALNOG DIREKTORA STJEPANA KUMRIĆA ZA POSLOVNE NOVINE

Naš generalni direktor Stjepan Kumrić dao je intervju za specijalno izdanje Poslovnih novina „100 najvećih u Bosni i Hercegovini“. Fabrika cementa Lukavac već godinama podržava ovu manifestaciju koja je sigurno jedan od najvažnijih poslovnih događaja u našoj zemlji ali i u regionu.

Naglasio je da se dobro nosimo sa novonastalom situacijom koju je izazvala pandemija COVID-19 i da se nastavlja investiranje u povećanje udjela alternativnih goriva.

U nastavku možete pročitati kompletan intervju.

Kako je kazao Stjepan Kumrić, generalni direktor Fabrike cementa Lukavac d. d., zahvaljujući pravovremenoj reakciji Uprave i menadžmenta uspjeli su osigurati nesmetan rad fabrike, a proizvodnja i prodaja se odvijaju uobičajeno. „Uspješno smo prevazišli neizvjesnost koju pandemija COVID-19 nosi, djelujući po planu za krizne situacije. Bitno je da naši dobavljači, kupci i ostali poslovni partneri u svakom momentu mogu računati na nas, te smatramo da zajednički možemo doprinijeti očuvanju
kontinuiteta domaće proizvodnje, koja se pokazala i jeste imperativ domaće privrede“, kaže Kumrić.

UKUPAN PRIHOD 78 MILIONA KM U 2019.

Rezultati poslovanja Fabrike cementa Lukavac d. d. za prvih šest mjeseci 2020. pokazuju da nije došlo do značajnijeg pada prihoda, jer su ostali na približno istom nivou prošlogodišnje realizacije. „Za Fabriku cementa Lukavac je 2019. bila uspješna poslovna godina. Sa ukupnim prihodima od 78.271.110 KM u 2019. godini i ostvarenom neto dobiti od 12.815.245 KM, rast neto dobiti u odnosu na 2018. godinu iznosio je 5%“, istaknuo je Kumrić. Kako dalje navodi Kumrić, u 2019. su proizveli rekordnih 450.000 tona cementa. Ovakav uspjeh rezultat je dugogodišnjih investicija Fabrike cementa Lukavac u nove tehnologije. „Time je omogućeno da se u postrojenjima čak do 70 posto fosilnih goriva zamijeni alternativnim izvorima energije, što jeste glavni cilj u narednom periodu. Poznati smo kao pioniri u korištenju alternativnih goriva u BiH i šire i ostvarili smo rekordan udjel ovih goriva u iznosu od 45 posto. Utrošili smo 35.000 tona goriva dobivenih iz otpada, čime je potrošnja uglja smanjena za oko 20.000 tona“, tvrdi Kumrić. Fabrika cementa Lukavac i u 2020. godini nastavlja sa investicionim aktivnostima. „Za ovu godinu planirali smo investirati oko 4,5 miliona KM, prije svega u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i ekologije te projekte za povećanje konkurentnosti. Na ovaj način održavamo kontinuitet stalnih ulaganja i modernizacije naših pogona i postrojenja“, istaknuo je Kumrić.

UVELI BIM TEHNOLOGIJU U POSLOVANJE

Osim modernizacije pogona i postrojenja, ova fabrika je u maju 2020. uvela još jednu značajnu novinu u poslovanju, tzv. modernu BIM tehnologiju, koja danas igra važnu ulogu u svijetu arhitekture i građevinarstva. „Pomoću BIM (Building Information Modeling) softvera izvršili smo digitalizaciju proizvoda od betona te smo sada u prilici arhitektama i građevinskim kompanijama ponuditi različite vrste lukavačkih betona, koje na jednostavan način mogu ugraditi u svoje projekte kao vezivno tkivo. Svim zainteresovanim smo omogućili pristup digitalizovanim betonskim proizvodima putem web stranice http:// lukavacbeton.ba/bim/“, objašnjava Kumrić. Daljnja ulaganja i razvoj Fabrike cementa Lukavac, kako navodi Kumrić, zavise i od kretanja na domaćem i regionalnom tržištu, kao i daljnjeg nivoa potražnje za njihovim proizvodima. „Prošle godine smo planirali rast prihoda i dobiti u 2020. u normalnim okolnostima poslovanja, ali ekonomska situacija u zemlji ima direktan utjecaj na građevinski sektor, a samim tim
i na industriju građevinskih materijala. Gledamo optimistično u budućnost i nadamo se da ćemo uspjeti prebroditi ovo za sve nas teško vrijeme i ostvariti željene rezultate“, rekao je Kumrić.

PODRŽATI DOMAĆU PROIZVODNJU

Generalni direktor Fabrike cementa Lukavac savjetuje bh. privrednicma da je najvažnije imati dobar krizni plan i procijeniti rizike poslovanja za vrijeme pandemije COVID-19. „Mora se izgraditi visok nivo povjerenja sa zaposlenicima, biti fleksibilan kada je to potrebno te pružiti sigurne i adekvatne uslove za rad i u toku krize. Nismo morali otpuštati radnike, na šta smo ponosni, niti je bilo negativnih posljedica na njihove prihode. Jer, zaposlenici su naša najvažnija karika. Takođe, trebamo svi podržavati domaću proizvodnju, osloniti se što više na domaće dobavljače, sirovine i usluge. To nam daje mogućnost da budemo samostalni, da se i u periodu krize održi proces proizvodnje, zaposlenost te redovno izvršavaju plaćanja javnih obaveza i potaknu investicione aktivnosti“, naglasio je Kumrić.