INŽENJERI FABRIKE CEMENTA LUKAVAC PREDAVAČI NA MEĐUNARODNOM ECRA SEMINARU U AUSTRIJI

Emir Ćilimković i Enis Rizvić, inženjeri Fabrike cementa Lukavac, učestvovali su kao predavači na međunarodnom ECRA seminaru koji se održao 27. i 28.6.2018. u austrijskom gradu Salzburgu. Organizator seminara European Cement Research Academy (ECRA) iz Düsseldorfa, koja okuplja najveće evropske proizvođače, ovaj susret predstavnika cementne industrije posvetio je primjeni moderne tehnologije u procesu hlađenja klinkera.

Biti predavač na jednom ovako prestižnom događaju je za nas samo još jedna potvrda da ulaganja Lukavac Cementa u najmoderniju tehnologiju i edukaciju uposlenika jeste najbolji put da budemo ravnopravan član u evropskoj porodici najboljih proizvođača cementa. Kao jedini predstavnici iz Bosne i Hercegovine i regiona, kolega Rizvić i ja, pozvani smo da učesnicima seminara iz Njemačke, Austrije, Švicarske i drugih zemalja EU, prenesemo operativna iskustva sa hladnjakom klinkera u našoj fabrici. Zahvaljujući ulaganjima od preko 25 miliona maraka u sistem prihvata i doziranja alternativnih goriva, predkalcinator, hladnjak klinkera, SNCR sistem za redukciju NOx, kao i u bypass prašine, omugućena je sigurna i visokokvalitetna proizvodnja sa emisijama koje zadovoljavaju najstrožije EU norme. Time smo se ujedno svrstali u najmodernije fabrike cementa ove vrste u Evropi“ – istakao je process manager Emir Ćilimković.

 

 

Tokom seminara predstavnici Lukavac Cementa imali su priliku diskutovati sa evropskim kolegama o novim dostignućima i istraživanjima u proizvodnji cementa, kao i posjetiti austrijsku fabriku cementa Leube.