LUKAVAC CEMENT I UČENICI OSNOVNE ŠKOLE „VLADISLAV SKARIĆ“ SARAJEVO OBILJEŽAVAJU SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŠUMA I SVJETSKI DAN VODA

U povodu obilježavanja Svjetskog dana šuma i Dana voda Lukavac Cement zajedno sa učenicima OŠ „Vladislav Skarić“ u mjesecu martu pokreće akciju „U prijateljstvu s prirodom dočekajmo proljeće“. Ovom kampanjom se želi skrenuti pažnja na važnost očuvanja naših šuma i voda, koji su izvor života, te da se djeci i omladini pruži prilika da se od najranijeg doba druže s prirodom, misle na nju i čuvaju je.

Lukavac Cement će 22. marta zajedno sa učenicama i učenicima u dvorištu ove škole posaditi drveće, proglasiti i nagraditi tri najbolja likovna rada na temu zaštite šuma i voda i održati edukativnu radionicu.

„2018. godine smo pokrenuli dugoročni projekat „U prijateljstvu sa prirodom“ koji se odvija u saradnji sa školama i obdaništima iz cijele BiH, udruženjima, građanima, pri čemu želimo da kao odgovoran i ekološki osvješten privredni subjekt damo doprinos podizanju ekološke svijesti i očuvanju prirode u BiH, što jesu principi koji su utkani u strategiju našeg poslovanja. Smatramo da su mlade generacije naša budućnost i da smo dužni da ih odgajamo i educiramo u duhu sa prirodom, da je znaju cijeniti i čuvati. Učenicima Osnovne škole „Vladisalav Skarić“ poklonjamo i staru, dobro poznatu dječiju igru „Školica“, koju smo krajem prošle godine napravili u više škola i obdaništa u BiH, a za izradu koristimo materijale iz proizvodne palete naše cementare koji su bazirani na prirodnim materijalima, s ciljem da buduće generacije budu što zdravije i zadovoljnije, jer poznato je da djeca lakše i brže uče kroz igru. Preporučujem roditeljiima, nastavnicima da se pridruže djeci u ovoj igri, razvijajući tako bliskost, povjerenje, sigurnost – istakao je Nihad Begić, direktor prodaje i marketinga Lukavac Cementa.

Obilježavanjem ovih značajnih datuma, 21.3. Svjetski dan šuma i 22.3. Svjetski dan voda, s početkom proljeća Lukavac Cement ukazuje na veliku važnost zaštite šuma i voda koje su ugrožene usljed lošeg gospodarenja, požara, onečišćenja vazduha, voda i mnogih drugih faktora, koji dovode do uništavanja ovih najvažnijih prirodnih resursa za život ljudi.