LUKAVAC CEMENT KREĆE SA RADOM ROTACIONE PEĆI

Nakon zaustavljanja proizvodnih pogona u decembru 2017. godine, cementara u Lukavcu nije proizvodila klinker, već su sve aktivnosti u Fabrici bile vezane uz remont postrojenja. Radnici i management Lukavac Cementa zadovoljni su što nakon više od tri mjeseca zastoja, za nekoliko dana konačno kreće prva proizvodna kampanja u 2018. godini.

Lukavac Cement je krajem 2017. godine okončao treću investicionu fazu ukupne vrijednosti od preko 25 miliona KM, kojom će značajno doprinijeti poboljšanju proizvodne efikasnosti, sigurnosti i unapređenju postojećih ekoloških pokazatelja. Ulaganja su prvenstveno bila usmjerena na korištenje alternativnih goriva i ekološke standarde: na nabavku nove opreme i nadogradnju sistema za doziranje alternativnih goriva na toplom dijelu linije za proizvodnju klinkera, modernizaciju i proširenje postrojenja za bajpas prašinu te ugradnju sistema za redukciju azotnih oksida.

U radu tople linije stoga će biti korišteno i gorivo dobiveno obradom otpada, tzv. RDF (Refuse Derived Fuel), za korištenje kojeg Lukavac Cement posjeduje potrebnu Okolišnu dozvolu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ima propisane interne procedure prijema, kontrole kvalitete i upotrebe goriva te, u skladu sa zakonskim propisima kako Bosne i Hercegovine, tako i Evropske Unije, zadovoljava sve tražene parametre emisija gasova.

Fabrika cementa Lukavac d.d. vodeći je proizvođač portland i zidarskog cementa u Bosni i Hercegovini. Od 2001. godine članica je ugledne poslovne grupe Asamer iz Austrije. Svojim inovativnim pristupom, strategijom kontinuiranog ulaganja u najsavremenije tehnologije još 2008. je proglašena najvećom „green field“ investicijom i „Najboljim stranim investitorom“ u BiH. Svojim odnosom i zalaganjem za očuvanje životne okoline stekla je naziv „Zelena fabrika cementa“ koji se temelji na certifikatima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, u skladu sa najboljim evropskim praksama i standardima.