Lukavac Cement pionir u korištenju alternativnih goriva

U mnogim razvijenim zemljama cementna industrija zauzima važnu ulogu u rješavanju problema upravljanja otpadom. Ovaj trend se ubrzano širi u cijelom svijetu. Danas se uspješnima smatraju one fabrike cementa koje su uspjele da oko 80% svojih potreba za energijom dobivaju iz alternativnih izvora. Pojedine fabrike u svijetu već predviđaju ili su čak ostvarile i 100% zamjenu fosilnih alternativnim gorivima. Sam proizvodni proces pruža jedinstvenu mogućnost da neiskoristivi otpad na najsigurniji način pretoče u gotov proizvod.

Lukavac Cement prati svjetske trendove

Lukavac Cement, poznat i kao Zelena fabrika cementa,prateći svjetske trendove okončava treću fazu investicija, ukupne vrijednosti 20 miliona KM, koje će značajno doprinijeti efikasnom, sigurnom i ekološki prihvatljivom korištenju alternativnih goriva u procesu proizvodnje. Investicije su usmjerene na nabavku nove opreme i nadogradnju sistema za doziranje alternativnih goriva na toplom dijelu linije za proizvodnju klinkera, modernizaciju i proširenje postrojenja za bajpas paršinu te ugradnju sistema za redukciju azotnih oksida.

Važno je napomenuti da u ukupnoj svjetskoj proizvodnji stakleničkih plinova, cementna industrija generira 5 % emisija CO2, a svoj doprinos smanjenju svjetskog zagrijavanja daje poduzimajući aktivnosti posebno u segmentima smanjenja udjela klinkera u cementu, podizanjem energetske učinkovitosti, većom upotrebom zamjenskih goriva i alternativnih sirovina, te promoviranjem održive gradnje kao jednog od preduslova prilagođavanja posljedicama klimatskih promjena.
Lukavac Cement smatra svojom obavezom da stalno traži rješenja i ulaže u nova znanja i tehnologije kako bi uspješno pratio svjetske trendove.

Cement je ključni proizvod

Širom svijeta cement predstavlja ključni proizvod, jer bez njega nema gradnje moderne i sigurne infrastrukture koja je neophodna čovječanstvu. Sama proizvodnja cementa je u energetskom i materijalnom smislu veoma zahtjevna industrija. Upotreba alternativnih goriva i sirovina je jedan od efikasnih načina kako da se odgovori ovom zahtjevu, pri čemu je bitno harmonizirati ekonomske, okolišne i društvene aspekte s ciljem postizanja održivosti.

Lukavac Cement svojim ulaganjima u ovom području želi da u narednom periodu podigne nivo iskorištavanja alternativnih goriva u proizvodnom procesu,a time da ujedno doprinese smanjenju neiskorištenog otpada koji završava na deponijama ili na tzv. „divljim odlagalištima“ u BiH. Alternativna goriva, poznata kao i nekonvencionalna goriva, predstavljaju bilo koje materijale koje se ne mogu više reciklirati a imaju određenu kalorijsku vrijednost te mogu biti korištene kao gorivo umjesto konvencionalnih kao što su ugalj, mazut, prirodni gas i sl.
Po okončanju trećeg ciklusa investiranja Lukavac Cement će biti spreman povećati udio alternativnih goriva u svom energetskom bilansu čime postaje potencijalni akter u upravljanju i zbrinjavanju otpada, što doprinosi smanjenju potrebe za fosilnim gorivima, smanjenju CO2 emisija i smanjenju troškova vlastite proizvodnje.

Ključni faktori za uspješnu upotrebu alternativnih goriva

Za uspješno povećanje upotrebe alternativnih goriva neophodna je identifikacija alternativnih goriva u skladu sa AG katalogom/standardom. Lukavac Cement aktivno radi na uspostavljanju partnerskih odnosa sa dobavljačima alternativnih goriva, vodeći računa o preciznom definiranju parametara kvaliteta i kontrole kvaliteta. Suspaljivanje zamjenskih goriva je prije svega siguran proces, jer otpad koji uđe u proces suspaljivanja se u potpunosti razgrađuje u rotacionoj peći pri temperaturi preko 1450 stepeni Celzijusa i relativno dugom vremenu zadržavanja gasova, uz neutralizirajući efekat krečnjaka. Cementare imaju značajniju ulogu u procesu zbrinjavanja otpada u odnosu na klasične spalionice jer pepeo nastao kao rezultat suspaljivanja, u potpunosti ugrađuju u gotov proizvod. Sve ovo predstavlja potpuno bezbjedan, transparentan i učinkovit način upravljanja otpadom i garantira potpunu zaštitu zadravlja ljudi i okoliša.
Ovo je postala uobičajena praksa u cementnoj industriji u mnogim dijelovima svijeta. Priroda procesa proizvodnje osigurava potpuno energetsko ili materijalno iskorištavanje određenih vrsta otpada i materijala u strogo kontroliranim uvjetima bez ostatka.

Sigurna i zdrava budućnost

Orijentacija Lukavac Cementa je konstantni rast i razvoj s ciljem da potvrdi mjesto za sigurno korištenje alternativnih goriva. Prema EU direktivama o spaljivanju otpada i o sprječavanju i nadzoru industrijskih onečišćenja, proces suspaljivanja u cementnim pećima se smatra primjerom najboljih raspoloživih tehnika. Stoga i u fabrici cementa u Lukavacu smatraju da se proizvodnjom kvalitetnog klinkera i cementa, uz očuvanje okoliša i brigu o zdravlju ljudi može garantirati zdrava, sigurna i održiva budućnost.