LUKAVAC CEMENT POTPISAO ANEKS UGOVORA O DUGOROČNOJ SARADNJI SA ELEKTRPOPRIVREDOM BIH

Lukavac Cement je nastavio već godinama uspješnu saradnju sa Elektroprivredom BiH, te su 29.8. potpisali Aneks III Ugovora o dugoročnoj poslovnoj saradnji o  kupoprodaji EF pepela i šljake.

Za Elektroprivredu BiH Aneks su potpisali generalni direktor Bajazit Jašarević i izvršni direktor za proizvodnju Nevad Ikanović, a u ime Fabrike cementa Lukavac generalni direktor Stjepan Kumrić i izvršni direktor za finansije Daniel Maschtovsky.

Na ovaj način su regulirali nove uvjete saradnje po pitanju količina, mjesta vaganja sirovina i cijena, a osnovni ugovor traje sve do 2035. godine. Za oba partnera je ova saradnja veoma važna i ujedno je to najbolji mogući način zbrinjavanja pepela i šljake.