LUKAVAC CEMENT: PROJEKAT ZAŠTITE ZRAKA KOJI SUFINANSIRA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH

Intenzivno brinemo i ulažemo u zaštitu okoliša, a trenutno smo u realizaciji projekta pod nazivom “Poboljšanje kvaliteta zraka kroz unapređenje sistema za kontinuirani monitoring emisija zagađujućih materija u zrak, izvještavanje i edukaciju”, koji sufinansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.
Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta i kontinuiteta mjerenja ugradnjom novog analizatora za kontinuirani monitoring emisija zagađujućih materija u zrak na dimnjaku rotacione peći.

A u saradnji sa lokalnom osnovnom školom planirane su eko radionice, uključujući i aktivnost zajedničke sadnje drveća. Nastojimo dati što veću potporu u edukaciji najmlađih sugrađana i školaraca o važnosti zaštite okoliša.

Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi oko 360.000 KM, od kojih će Fond izdvojiti 140.000KM, a vrijeme potrebno za realizaciju svih aktivnosti je 7 mjeseci.

Detaljnije informacije o aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša FBiH dostupne su na internet stranici www.fzofbih.org.ba.