Lukavac Cement učestvuje na Međunarodnom sajmu Renexpo 2017

Lukavac Cement je aktivni učesnik i izlagač na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu Renexpo 2017 koji se održava u Sarajevu 8. i 9.11. u Kongresnom centru Hills. Na danas održanoj konferenciji pod nazivom „Upravljanje čvrstim otpadom u BiH – Korištenje otpada kao alternativnog goriva“, čiji sponzor je Lukavac Cement, Nedim Pašić, direktor proizvodnje, je u svom izlaganju govorio o pionirskim poduhvatima lukavačke cementare u korištenju alternativnih goriva te o ekološkim i ekonomskim prednostima korištenja goriva iz otpada u proizvodnji cementa.

Tom prilikom je posebno istakao da korištenje goriva iz otpada doprinosi smanjenju udjela korištenja fosilnih goriva, kao i da se smanjuju količine otpada koje se moraju odlagati na deponijama. Pri tome se vrše uštede energije, umanjuju se emisije stakleničkih plinova odnosno ugljičnog dioksida, ali se stvaraju i nove prilike za razvoj lokalne i bh. ekonomije.

Lukavac Cement svojim djelovanjem i aktivnim učešćem na ovakvim međunarodnim manifestacijama želi da potakne i doprinose što boljem uređenju oblasti zbrinjavanja otpada i zaštiti prirodne okoline u BiH.

Naša dosadašnja iskustva primjene alternativnih goriva u procesu proizvodnje cementa nam govore da se mogu koristiti značajne količine goriva iz otpada i da u konačnici svi imamo koristi od toga. Trebamo se ugledati na pozitivne primjere iz evropske industrije cementa gdje je u većini slučajeva udjel alternativnih goriva iznosi i preko 80%. Sva naša ulaganja u najnovije tehnologije idu upravo u tom smjeru”,

rekao je direktor proizvodnje Lukavac Cementa Nedim Pašić.

Renexpo sajam je odlična prilika za prezentaciju i razmjenu iskustava i znanja sa lokalnim i stranim ekspertima, koji dolaze iz raznih evropskih zemalja, ali i za traženje novih i unapređenje postojećih rješenja u oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, vode i okoliša, što predstavlja dobru osnovu za izgradnju održive budućnosti.