LUKAVAC CEMENT UČESTVUJE U PROJEKTU „INKLUZIVNA DEKARBONIZACIJA“

U mjesecu januaru Lukavac Cement su posjetili predstavnici Sektora za energetiku UNDP-a u BiH koji vode IDA projekat, a razlog posjete su bile aktivnosti izrade energetskog audita u okviru ovog projekta.

A šta je zapravo IDA projekt („Inkluzivna dekarbonizacija“) za koji je Lukavac Cement odabran prošle godine kao jedna od 20 kompanija sudionika? Finansira ga Vlada Japana, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Na ovaj način je osigurana tehnička i finansijska podrška u realizaciji investicionih projekata dekarbonizacije za 20 preduzeća u BiH.

Zahvaljujući upravo IDA projektu Lukavac Cement je realizirao 4 projekta za dodatno povećanje energetske efikasnosti:

  • sistem za upravljanje energijom (Energy management system – EMS)
  • ekspertni sistem za rotacionu peć
  • ekspertni sistem za mlin cementa
  • iskorištavanje otpadne toplote kompresorske stanice

Cilj same posjete je bio detaljan uvid u implementirane mjere energetske efikasnosti koje se privode kraju, te davanje smjernica i preporuka za buduće projekte koji će doprinijeti dekarbonizaciji proizvodnog procesa Lukavac Cementa.

Svrha provedbe seta aktivnosti iz IDA projekta je pružanje podrške u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju iskorištavanjem potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije.