NAŠ INŽENJER EMIR ĆILIMKOVIĆ NAJUSPJEŠNIJI EUREM ENERGYMANAGER

Inženjer Lukavac Cementa Emir Ćilimković, koji od 30. aprila do 30. oktobra 2019. učestvovao na obuci EUREM u organizaciji Predstavništva njemačke privrede u BiH, ostvario je najbolje rezultate, a njegov završni rad je proglašen najboljim. Time je stekao priliku da na 10. međunarodnoj konferenciji EUREM u Atini, 27. i 28. maja ove godine, sa svojim radom učestvuje na međunarodnom takmičenju koje će se održati u okviru konferencije.

U prvom ciklus ove obuke 12 učesnika programa uspješno je apsolviralo 17 tema iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u okviru 140 sati predavanja, a što je bio preduslov za polaganje pismenog ispita i mogućnost izrade energetskog koncepta, te predstavljanje istog pred stručnom komisijom. 28. januara ove godine u Sarajevu su Ćilmikoviću i ostalim učesnicima svečano dodijeljeni certifikati za prvu generaciju EUREMnext – European EnergyManager programa.

Cilj programa obuke EUREM je osposobiti zaposlenike da unutar privrednog društva u kojem su zaposleni, prepoznaju potencijale za uštedu energije, postave konkretne ciljeve te primjene potrebne mjere za uštedu energije i novca. Na osnovu toga polaznici izrađuju svoj individualni energetski koncept, koji između ostalog predstavlja dio završnog ispita i uslova za sticanjem međunarodno priznatog certifikata EUREM EnergyManager.

Uprava i uposlenici Fabrike cementa Lukavac čestitaju inženjeru Ćilimkoviću na njegovom zalaganju i uspjehu.