NAŠ PROCES MENADŽER EMIR ĆILIMKOVIĆ PREDAVAČ NA WEBINARU VTKBIH

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je 4.5. i 5.5.2021. organizirala webinar pod nazivom „Mogućnosti implementacije i finansiranja projekata energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u industriji BiH“. Inženjer Emir Ćilimković, proces menadžer u našoj fabrici, bio je predavač na ovom važnom događaju i učesnicima je na primjeru Fabrike cementa Lukavac prezentirao primjenu mjera energijske efikasnosti za poboljšanje industrijskog procesa.

 

Tokom svog izlaganja je naglasio da naši pogoni i postrojenja spadaju u red najmodernijih u EU po pitanju energijske efikasnosti i upravljanja okolišem uz mogućnost korištenja do 70 % učešća toplinske energije iz alternativnih goriva.

 

Ćilimković je prisutnima predstavio i veliki značaj korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji, te istakao da je proces proizvodnje klinkera odličan način za zbrinjavanje otpada u odnosu na klasične spalionice i da je energijska vrijednost iz otpada u potpunosti rekuperirana, dok je potrošnja fosilnih goriva reducirana. Emisija CO2 u atmosferu se značajno smanjuje, a ovisno o stepenu zamjene fosilnih goriva alternativnim, ona se dodatno reducira.

 

Kako bi se adekvatno upravljalo energijom, Ćilmković je naveo da je Fabrika cementa Lukavac uspostavila i ugradila više ekspertskih sistema koji doprinose uštedama toplinske i električne energije, ali i povećanju produktivnosti.

 

Na kraju svog predavanja je prezentirao buduće projekte i planove Lukavac Cementa koji su bazirani na praćenju razvoja iz oblasti cementne industrije, unapređenju tehnologija i automatizaciji procesa, a sve u cilju kontinuiranog smanjenja potrošnje energije i očuvanja okoliša.