PIONIRI U DIGITALIZACIJI BETONSKIH PROIZVODA

Fabrika cementa Lukavac uvela je modernu digitalnu tehnologiju BIM i sada su svim zainteresiranim na raspolaganju digitalizovani lukavački betoni. BIM (Building Information Modeling) je savremena tehnologija koja u svijetu zauzima važnu ulogu u arhitekturi i građevinarstvu. Ovo je nužna promjena ukoliko se želi ići u korak sa naprednim digitalnim rješenjima i modernizacijom građevinske industrije u našoj zemlji.

 Sada Lukavac Beton može ponuditi arhitektama i građevinskim kompanijama različite vrste betona koje putem BIM-a mogu ugraditi u svoje projekte kao vezivno tkivo. Virtualnom gradnjom i inteligentnom primjenom BIM-a omogućavamo da svi naši partneri u lancu gradnje optimalno sarađuju. Pri tome imaju detaljan pregled lukavačkih betonskih proizvoda sa potrebnim tehničkim specifikacijama, fizičko-mehaničkim karakteristikama, klasama izloženosti i konačnoj namjeni.

Pomoću BIM-a projektanti lakše upravljaju svim izmjenama i podacima, na raspolaganju im je bolja simulacija objekata. Karakteristike materijala se lako i jednostavno simuliraju prije samog izvođenja.

Frabrika cementa Lukavac odlučila se za uvođenje BIM-a kako bi povezala ljude i informacije, te kako bi svi zajedno radili još brže i učinkovitije. U ponudi su naši betonski proizvodi od standardnog betona za armirano-betonske konstrukcije, preko betona otpornog na mraz i so, pa sve do fiber i torkret betona.

Sigurni smo da će ovo biti velika pomoć svima koji projektuju i grade u BiH, jer BIM omogućava projektantima značajnu uštedu vremena, investitorima štedi novac, a kupci imaju cjelovitu sliku šta dobivaju u konačnici.

Naše digitalizovane betonske proizvode možete preuzeti na http://lukavacbeton.ba/bim/.

Detaljne informacije o načinu korištenja pogledajte u našem filmu „Pioniri u digitalizaciji betonskih proizvoda“.