U LUKAVAC CEMENTU PRIREĐENA SEDMICA ZAŠTITE OD POŽARA

Poznato je da se mjesec maj obilježava kao mjesec zaštite od požara. Tim povodom u Lukavac Cementu je organizirana „Sedmica zaštite od požara“ u kojoj je sprovedeno više aktivnosti s ciljem unapređenja spremnosti i pripravnosti u ovakvim situacijama. 

Kontinuirana edukacija, pokazne vježbe i preventivne provjere vatrogasne opreme bili su sadržaji kojima su se prethodnih dana bavili uposlenici Lukavac Cementa.

Tako je 22.5. održana vježba evakuacije za radnike u centralnoj komandi, mehaničkoj i analitičkoj laboratoriji. Termin evakuacije je bio nepoznat kako bi uposlenici mogli pokazati svoju spremnost i reakciju u vanrednim situacijama. Vrijeme za evakuiranje zaposlenika iznosilo je 1 minutu i 39 sekundi. Nakon vježbe obavljena je i praktična obuka aktiviranja hidranata i PP aparata.

23. maja uslijedila je obuka gašenja požara za radnike proizvodnje, mašinske i elektro službe ispred mlina uglja. Pored praktične obuke aktiviranja hidranta mlina uglja, uposlenici su vježbali i praktično aktiviranje, kao i probu seta za gašenje požara pjenom.

Praktična vježba gašenja požara za zaposlenike u upravnoj zgradi održana je 24.maja, te im je tom prilikom prezentirano aktiviranje hidranta i korištenje PP aparata.

Lukavac Cement i na ovaj način pokazuje svoju brigu o sigurnosti ljudi, postrojenja i okoline.