ZNANJE KAO NAJVAŽNIJI RESURS LUKAVAC CEMENTA

Upravljanje znanjem u Lukavac Cementu predstavlja jedan od najvažnijih resursa kojim stvaramo nove poslovne vrijednosti i generiramo konkurentske prednosti.

Otvorena i transparentna komunikacija kao i međusobna razmjena znanja i iskustava spadaju u naše redovne aktivnosti.

Tako smo i u toku ove godine održali niz internih edukacija na kojima je učestvovalo preko 200 zaposlenika. Teme su bile brojne: od oblasti ekologije, ugljične neutralnosti,  održavanja, marketinga i prodaje, računovodstva pa sve do informacionih tehnologija.

Nastavljamo dalje, jer ako znanje ne dijelimo i nije dostupno svima kojima je potrebno, ono postaje beskorisno.

#Lukavaccement #Znanje #Edukacija #Zaposlenici