Fabrika cementa Lukavac je primjer uspješne privatizacije u BiH

Poslovna grupacija Asamer donijela je značajnu investiciju u BiH koja je doprinijela privrednom
razvoju Lukavca, a fabriku svrstala među najmodernije i ekološki najprihvatljivije u Evropi

Fabrika cementa Lukava jedna je od rijetkih uspješnih priča o privatizaciji u Bosni i Hercegovini i upravo zahvaljujući prelasku u vlasništvo austrijske kompanije Asamer Baustoffe AG Fabrika je postala najveći proizvođač cementa u našoj zemlji.

Ove godine brojnim aktivnostima planiramo obilježiti 15 godina od uspješne privatizacije. Izuzetno smo ponosni što smo dio ugledne poslovne grupacije Asamer koja je donijela značajnu investiciju u BiH. Od privatizacije 2001. godine Fabrika je prošla dvije velike faze izgradnje i rekonstrukcije u koje je investirano više od 200 miliona KM. Zahvaljujući tome, FCL je od jedne tehnološki zastarjele fabrike postala među najmodernijim i ekološki najprihvatljivijim cementarama u Evropi. Napori koje je grupacija Asamer uložila u ekologiju doprinijeli su da Lukavac i njegova okolina sada dišu čistiji zrak“,

kazao je Izet Imamović, direktor Fabrike cementa Lukavac.

Fabrika cementa Lukavac predvodnik zaštite okoliša

Fabrika cementa Lukavac povećala je učešće alternativnih goriva u proizvodnji sa 10 na 30 posto energetske vrijednosti. Ovo je izuzetno veliki uspjeh ostvaren od maja 2012. kada je FCL, od Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša i turizma kao prva kompanija u BiH dobila dozvolu za korištenje alternativnih goriva u proizvodnji.

1 16 17 18