Sulfaluk

Cement za izradu betona izloženog sulfatnoj sredini / za betoniranje pri izuzetno visokim temperaturama.
Posebno prilagođen za konstrukcije u vlažnoj i agresivnoj sredini bogatoj sulfatima te za izradu betona pri izuzetno visokim temperaturama.
Pakovanje: 25/50kg

Detaljnije

Supraluk

Cement za pripremu betona u zahtjevnim betonskim konstrukcijama.
Posebno prilagođen za nosive betonske konstrukcije i za betone viših završnih čvrstoća.
Pakovanje: 25/50kg

Detaljnije

Fineluk

Cement za proizvodnju betona, maltera i estriha.
Posebno prilagođen za nenosive betonske konstrukcije i betone umjerene zavšne čvrstoće.
Pakovanje: 25/50kg

Detaljnije

Lumal

Zidarski cement za izradu maltera.
Posebno namjenjen za pripremu morta za zidanje, cementnog šprica te grube i fine žbuke.
Pakovanje: 20kg

Detaljnije

Premiluk

Cement za pripremu morta za injektiranje i betona visoke finalne čvrstoće.
Posebno prilagođen za betonske konstrukcije visoke mehaničke otpornosti, visoke rane čvrstoće i rano mehaničko opterećenje konstrukcije.
Pakovanje: 25kg

Detaljnije