Fineluk

Cement za proizvodnju betona, maltera i estriha.
Posebno prilagođen za nenosive betonske konstrukcije i betone umjerene zavšne čvrstoće.

Opis

Miješani portland cement koji sadrži: 65-75 % portlandskog cementnog klinkera, 21-35 % silicijskog letećeg pepela oznake V iz termoelektrane i krečnjaka oznake L kao glavne sastojke, zajednički mljevene u mlinu sa kuglama uz dodatak prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja.

Prednosti i karakteristike

  • UMJERENO VEZIVANJE
   Umjereno vezivanje cementa omogućava dužu manipulaciju pri ugradnji betona
  • VEOMA DOBRA OBRADIVOST
   Veoma dobra obradivost idealna za proizvodnju žbuke i glazure
  • HEMIJSKA OTPORNOST
   Hemijski otporan na blaže agresivne sredine zbog dodatka silicijskog letećeg pepela
Fizičko-mehaničke i hemijske osobine FINELUK CEM II/B-M(V-L)32,5 N Zahtjevi normi BAS EN 197-1
Stabilnost zapremine po La Chatelieru (mm) 1,0 ≤10
Početak vezivanja (min) 215 ≥70
Čvrstoća na pritisak na 7 dana (Mpa) 25 ≥16
Čvrstoća na pritisak na 28 dana (Mpa) 45 ≥32,5≤52,5
Sadržaj sulfata SO₃ (%) 2,1 ≤3,5
Sadržaj hlorida Cl (%) 0,05 ≤0,10

Preporučuje se za:

 • izradu stabilizacijskih slojeva
 • izradu temelja, temeljnih ploča i konstrukcija velikog presjeka i zapremine
 • izradu podnih beton i glazura
 • izradu nenosivih betonskih konstrukcija pritisne čvrtoće do C25/30
 • proizvodnju sitnih arhitektonskih elemenata (betonske ograde)
 • izradu morta za zidanje i morta za grubo i fino malterisanje

Transport i skladištenje

Isporučuje se u vrećama težine 25 kg (1,4 t na paleti) i 50 kg (1,5 t na paleti).

Uz pravilan transport i skladištenje, cement je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

Cement u vrećama skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od atmosferilija, iznad zemlje na paleti ili drugoj suhoj podlozi.