Sulfaluk

Cem III/B 32,5 N SR-LH

Cement za izradu betona izloženog sulfatnoj sredini /za betoniranje pri izuzetno visokim temperaturama.

Opis

Sulfatno otporni cement niske toplote hidratacije s udjelom zgure (troske) 66%-80%, te 20%-34% klinkera, uključujući i prirodni gips kao regulator vezivanja. Potvrda sukladnosti po zahtjevima HRN EN197-1 i HRN EN197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2.

Preporuke

Koristi se spravljanje visoko otpornog betona u agresivnoj sredini bogatoj sulfatima zahvaljujući visokom udjelu troske. Posebno je prilagiđen za izgradnju pomorskih i priobalnih objekata, te objekata za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacionih sistema i sistema za navodnjavanje. Zbog niže topline hidratacije koristi se za izradu betonskih konstrukcija velikog presjeka i zapremine (veliki blokovi, velike temeljne ploče, tijelo brane i sl.), a pogadan je i za betoniranje u toplijim uslovima uz smanjen rizik od tzv. „spaljenog betona“.

Cement u rinfuzi 2

Transport i skladištenje

Isporučuje se u rinfuzi.

Transportna sredstva prije punjenja cementom moraju biti očišćena od materijala koji mogu utjecati na kvalitet cementa.

Skladištiti u betonskim ili čeličnim silosima koji štite cement od vanjskih utjecaja, posebno od uticaja vlage.

Pri skladištenju u silose osigurati da ne dolazi do miješanja cementa sa drugim proizvodima.

Uz pravilan transport i skladištenje, cement je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci od datuma proizvodnje.