Premiluk

Cement za pripremu morta za injektiranje i betona visoke finalne čvrstoće.
Posebno prilagođen za betonske konstrukcije visoke mehaničke otpornosti, visoke rane čvrstoće i rano mehaničko opterećenje konstrukcije.

Opis

Portland cement sadrži 95-100% portlandskog cementnog klinkera, uz dodatak prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja u količini do 5% koji se zajedno melju u kugličnom mlinu. Potvrda sukladnosti po zahtjevima HRN EN197-1 i HRN EN197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2.

Prednosti i karakteristike

  • Visoke početne i završne čvrstoće omogućavaju brzo oslobađanje kalupa i skidanje oplate
  • Ujednačenost boje i male zapreminske promjene
Premiluk desno
Fizičko-mehaničke i hemijske osobine PREMILUK CEM I 52,5 N Zahtjevi normi BAS EN 197-1
Stabilnost zapremine po La Chatelieru (mm) 0,1 ≤10
Početak vezivanja (min) 115 ≥45
Čvrstoća na pritisak na 2 dana (Mpa) 30 ≥20
Čvrstoća na pritisak na 28 dana (Mpa) 67 ≥52,2
Sadržaj sulfata SO₃ (%) 1,8 ≤4,0
Sadržaj hlorida Cl (%) 0,014 ≤0,10

Preporučuje se za:

  • Injektiranje i izradu betona ultavisokih svojstava,
  • Izradu prefabrikovanih betonskih elemenata i proizvoda gdje omogućava brzo skidanje kalupa, te za izradu prednapregnutih betonskih konstrukcija,
  • Održavanje normalne proizvodnje betona tokom hladnog vremena,
  • Najzahtjevnije građevinske projekte gdje se traži visoka mehanička otpornost betonske konstrukcije, visoka rana čvrstoća i rano mehaničko opterećenje konstrukcije,
  • Proizvodnju porobetona,
  • Proizvodnju praškastih građevinskih materijala na bazi cementa (malteri, žbuke, ljepila).

Transport i skladištenje

Isporučuje se u rinfuzi ili u vrećama težine 25 kg (1,4 t na paleti).

Cement u vrećama skladištiti na suhom mjestu i upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

Cement isporučivati u prevoznim sredstvima koja štite cement od uticaja vlage.