FABRIKA CEMENTA LUKAVAC JEDAN JE OD NAUSPJEŠNIJIH PRIMJERA U UPOTREBI EKSPERTNOG SISTEMA ZA AUTOMATSKU REGULACIJU

Fabrika cementa Lukavac je 2017. godine nabavila uređaj Kima MillMaster, ekspertni sistem koji je instaliran na novi mlin cementa. Radi se o sistemu automatskog upravljanja proizvodnjom i kvalitetom cementa.

Na inicijativu predstavnika njemačke kompanije Kima Process Control GmbH Dirka Schmidta, u junskom izdanju svjetskog magazina „World Cement“ naš procesni menadžer Emir Ćilimković dao je analizu dosadašnjeg korištenja ovog automatskog sistema upravljanja proizvodnjom i kvalitetom cementa.

Osnovna namjena mu je da se podigne kapacitet proizvodnje na mlinu cementa, te poboljšaju svojstva gotovih proizvoda u vidu ujednačenog granulometrijskog sastava. Bitno je naglasiti da se smanjuje i potrošnja električne energije po toni proizvedenog cementa.

U članku za „World Cement“ Ćilimković ističe da je od momenta puštanja u rad uređaja Kima MillMaster Fabrika cementa Lukavac postigla zavidne rezultate u proizvodnji, i našla se na referentnoj listi kao jedan od najuspješnih primjera kada je u pitanju upotreba ekspertnih sistema za automatsku regulaciju.

Sve pripremne radnje, kalibracija i optimizacija rada ovog ekspertnog sistema urađena je u saradnji sa tehničkim osobljem isporučioca opreme Kima Process Control, koji su se pokazali kao pouzdan partner u sferi automatizacije, poboljšanju energetske efikasnosti procesa i unapređenju kvalitete proizvoda, a što i jeste cilj ulaganja Lukavac Cementa u savremene tehnologije.

 

Više detalja o ovoj uspješnoj saradnji pročitajte na stranicama magazina World Cement:  http://publications.worldcement.com/flip/world-cement/2020/June/j6wt1.html#36