FABRIKA CEMENTA LUKAVAC UČESTVOVALA NA PLATFORMI ZA NISKOKARBONSKI RAZVOJ TUZLANSKOG I POSAVSKOG KANTONA

Konferencija „Platforma za niskokarbonski razvoj Tuzlanskog i Posavskog kantona“ održana je 18.5.2021. u Tuzli, a našu kompaniju je predstavila inženjerka tehnologije Tima Omerović Smajlović i tom prilikom prezentirala temu „Otpad kao energent u industriji“. Na primjeru upotrebe alternativnih goriva u Fabrici cementa Lukavac prikazala je jedan od uspješnih načina upravljanja otpadom u našoj zemlji.

Učešće i na ovoj konferenciji pokazuje da je Lukavac Cement relevantan faktor u BiH kada se govori o primjeni zamjenskih goriva u cementnoj industriji, zaštiti okoliša i modernim tehnologijama.

Inženjerka Omerović Smajlović se posebno osvrnula na činjenicu da se u savremenim cementarama upotrebljavaju alternativna goriva, a ne otpad. Među ključne faktore za uspješnu realizaciju ovog procesa spadaju identifikacija alternativnih goriva prema utvrđenom standardu, pronalazak dobavljača ovih goriva, kojih u BiH nažalost nedostaje, kao i definisanje parametara kvaliteta i kontrole kvaliteta. Naglasila je da su neophodna i velika ulaganja, a Fabrika cementa Lukavac je samo u posljednje 3 godine dodatno uložila preko 5 miliona eura za unapređenje sistema primjene alternativnih goriva u svojoj proizvodnji. Rezultat svega je značajno smanjenje upotrebe fosilnih goriva, reduciranje emisija CO₂ te mnoge druge prednosti. Omerović Smajlović je, također, istakla da moderno opremljene cementare imaju bitnu ulogu u lancu zbrinjavanja otpada, jer se upotrebom alternativnog goriva koje nastaje preradom otpada i koje ima značajnu kalorijsku vrijednost direktno doprinosi smanjenju potrebe odlaganja na deponije.

Sama Platforma za niskokarbonski razvoj u FBiH, u organizaciji udruženja Energis i Fonda za zaštitu okoliša FBiH, je važan dugoročni projekt koji okuplja ključne aktere kao što su predstavnici vlasti, obrazovnih institucija, internacionalnih organizacija, ambasada, privatnog i javnog sektora.