LUKAVAC CEMENT 30. MAJA PONOVNO POKREĆE PROIZVODNJU: Uspješno obavljene manje remontne aktivnosti

U periodu od 19. do 29. maja ove godine u Lukavac Cementu izvršene su manje remontne aktivnosti postrojenja zbog čega je bila zaustavljena linija rotacione peći. Cilj ovih radova je bila dalja optimizacija proizvodnih procesa.

U četvrtak, 30. maja, ponovno pokrećemo proizvodnju, i kako je već poznato, prilikom pokretanja i zagrijavanja rotacione peći iz fabrike će se pojaviti dim zbog sušenja novougrađenih materijala, koji će biti prisutan sve dok se ne uspostavi topli režim rada.

Ova pojava nema nikakav štetni uticaj na ljude i okoliš jer se radi o ustaljenom tehnološkom procesu zagrijavanja prilikom puštanja pogona u rad.

Odmah po završetku zagrijavanja, proizvodnja cementa se uobičajeno nastavlja u skladu s planom rada.

U remontnim radovima su učestvovali uposlenici Lukavac Cementa ali i nekoliko kompanija iz Bosne i Hercegovine.