LUKAVAC CEMENT UVEO SELEKTIVNO ODLAGANJE OTPADA

Lukavac Cement poznat kao pionir u korištenju alternativnih goriva u BiH uveo je još jednu novinu u svrhu ekološki prihvatljivog odlaganja i korištenja otpada. U sklopu svoje dugoročne kampanje »U prijateljstvu s prirodom« krajem protekle sedmice u krugu fabrike su postavljeni novi kontejneri za selektivno odlaganje otpada. Ovaj projekt je realiziran u saradnji sa firmom »Eko život« iz Tuzle.

“Za uspostavljanje uspješnog sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže otpada, kao jedna od vodećih proizvodnih kompanija u BiH, želimo biti uzor drugima, prvenstveno našoj lokalnoj zajednici, jer je ona jedna od ključnih karika za uspješno funkcioniranje ovog sistema u našem gradu i zemlji. S obzirom da u korak pratimo moderne evropske trendove u oblasti upotrebe alternativnih goriva i energetske efikasnosti, naša obaveza je da budemo inicijator i dobar primjer za uspostavljanje efikasnog odlaganja otpada. Vrlo nam je bitno da djeca i mladi prihvate ovu pozitivnu praksu, tako da ćemo ubuduće organizirati i podržavati edukativne kampanje ovakve orijentacije” – kazao je direktor prodaje i marketinga  Nihad Begić


Značaj i korist selektivnog prikupljanja otpada je višestruk. Samo iz kućnog otpada se čak dvije trećine mogu selektirati i ponovno koristiti, što dovodi do velikog smanjenja količina otpada na deponijama. Nakon sortiranja u procesu reciklaže dobivaju se novi proizvodi, pri čijoj proizvodnji se smanjuje potrošnja vode, energije i drugih materijala iz prirode, a ujedno se sprečavaju emisije ugljičnog dioksida u atmosferu. Selektivno sakupljanje otpada je od izuzetne važnosti za okoliš i ljude, jer se omogućava život u skladu sa prirodom i održivim razvojem.