NAKON ZAVRŠENOG REMONTA LUKAVAC CEMENT POKREĆE PROIZVODNJU

Lukavac Cement je u periodu od 13. oktobra do 25. oktobra 2023. realizirao planirane remontne aktivnosti na toplom dijelu proizvodne linije.

U okviru ovog remonta obavljeni su radovi unutar rotacione peći u svrhu dalje optimizacije procesa proizvodnje cementa. S obzirom na to da prilikom pokretanja peći dolazi do sušenja novougrađenih materijala, uočljiv je dim koji je prisutan dok se ne uspostavi topli režim rada. Radi se o ustaljenom tehnološkom procesu zagrijavanja i pripreme pogona za ponovni početak proizvodnje klinkera.

Nakon okončanja procesa zagrijavanja proizvodnja se nastavlja prema planu.

Mole se građanke i građani Lukavca za razumijevanje, jer se radi o uobičajenoj pojavi bez štetnih utjecaja na ljude i okoliš.