Poziv za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija/sponzorstava u 2020. godinu

Fabrika cementa Lukavac kao društveno odgovorna kompanija nastavlja svoju dugoročnu kampanju »U prijateljstvu s prirodom«, te u skladu sa Odlukom Uprave broj 085/2020 od 5.2.2020. godine, objavljuje poziv za prikupljanje prijedloga projekata za dodjelu donacija i sponzorstava, koje će odobravati u skladu sa budžetom predviđenim za ove namjene u 2020. godini.

Pozivamo sve obrazovne ustanove i registrovana udruženja sa područja Opštine Lukavac, koja svojim radom promovišu zaštitu okoliša, sprovode društveno korisne i kreativne projekte iz oblasti ekologije, sporta, obrazovanja, humanitarnog rada, te podstiču razvoj ekološke svijesti, da prijave svoje projekte i programe. Prednost će imati projekti namijenjeni mladim naraštajima, uz promociju njihovog zdravog načina života, u druženju s prirodom i brige o njoj, kao i svi oni koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i uslova življenja u lokalnoj zajednici.

Za prijavu projekta/programa potrebno je popuniti prijavni obrazac, te isti dostaviti na e-mail adresu:

info@fclukavac.ba
Predmet: »Donacije/sponzorstva 2019 – prijava projekta«

Poziv za prijem prijedloga projekata otvoren je od 10.02. do 29.02.2020. godine.

Preuzmite obrazac za prijavu klikom na link:

Prijavni obrazac za dodjelu donacija/sponzorstava za 2020. godinu

 

Ocjenu i odabir projekata će izvršiti komisija Društva, a spisak odobrenih projekata će biti objavljen na web stranici Fabrike cementa Lukavac www.lukavaccement.ba u roku od 30 dana od dana objave poziva za podnošenje prijedloga projekata.

Napominjemo da će se u obzir uzeti isključivo prijedlozi projekata ustanova/udruženja sa aktivnim žiro računom, te projekti koji su dostavljeni elektronskim putem, na pravilno ispunjenom prijavnom obrascu, uz pridržavanje gore navedenih uputa.

Aplikanti odobrenih projekata će po isteku roka za realizaciju projekta, navedenog u prijavnom obrascu, Fabrici cementa Lukavac podnijeti izvještaj o sprovedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima (odgovarajući obrazac će biti dostavljen nakon odobrenja projekta).

Za sve dodatne informacije naša kontakt adresa je: info@fclukavac.ba