REMONT POSTROJENJA LUKAVAC CEMENTA U ZAVRŠNOJ FAZI

U nekoliko narednih dana bit će finaliziran redovni zimski remont postrojenja u našoj fabrici.

Zahvaljujući dobrom planiranju, pravovremenoj nabavci rezervnih dijelova, nesebičnoj podršci svih službi i sinhronizaciji aktivnosti na terenu, svi poslovi su tekli prema planu i vrlo uspješno se privode kraju.

Naš menadžer za održavanje Enes Rizvić istakao je da su završeni radovi na mlinovima cementa i linijma pakovanja te da ubrzo slijedi završetak remontne aktivnosti na mlinu sirovine, mlinu uglja, postrojenjima za skladištenje i doziranje RDF-a, rotacionoj peći, hladnjaku klinkera, transportnim sistemima kao i na sistemima za proizvodnju i distribuciju komprimiranog zraka.

Danas kreće i paljenje rotacione peći.

Posebno nas raduje da su i tokom ovog remonta izvedeni radovi čiji cilj je bio dodatno povećanje pouzdanosti i efikasnosti rada opreme u proizvodnji cementa, uz maksimalno povećanje udjela alternativnih goriva kao bitnog diiela naše održive proizvodnje.

U našoj galeriji fotografija možete osjetiti dio radne atmosfere.