„SEDMICA ZAŠTITE OD POŽARA“ U LUKAVAC CEMENTU

25. i 26. maja u Lukavac Cementu su nastavljene aktivnosti u okviru „Sedmice zaštite od požara“.

Stručno osoblje JZU DOM ZDRAVLJA Lukavac održalo je teoretsku i praktičnu obuku pružanja prve pomoći za naše uposlenike, a posebna pažnja je posvećena zbrinjavanju opekotina i posjekotina.

S ciljem preventivnog djelovanja nastanka i širenja požara te spašavanja ljudskih života i imovine, služba sigurnosti, ZNR i PPZ, pripremila je informativni sastanak na kojem su prezentirane i neke nove ideje za zaštitu od požara u našoj kompaniji.

Mi u Lukavac Cementu smo sigurni da se poduzimanjem odgovarajućih mjera zaštite od požara može postići zadovoljavajući stepen zaštite ljudi i dobara, a stalno ulaganje u povećanje nivoa zaštite i edukaciju zaposlenih je najprofitabilniji način smanjenja opasnosti od požara.