U LUKAVAC CEMENTU ODRŽANA „SEDMICA ZAŠTITE NA RADU“

Od 30. oktobra do 3. novembra 2023. za naše zaposlenice i zaposlenike priredili smo „Sedmicu zaštite na radu“ koja je obilovala raznovrsnim i korisnim sadržajima.

Naša glavna vodilja je stvoriti sigurne i zdrave uvjete za sve radnike tokom njihovog radnog vijeka, te stoga nastojimo osigurati održivu i dinamičnu radnu snagu na principu „prijateljskog radnog mjesta i prijateljskih uvjeta za rad“.

Glavni cilj „Sedmice zaštite na radu“ je bio unapređenje znanja, vještina i kompetencija u svrhu podizanja svijesti o neophodnosti primjene preventivnih mjera za siguran i zdrav način rada u različitim uvjetima.

Tako je pored edukacije o stresu i psihosocijalnim faktorima rizika koju je vodila dr. Nehra Mosorović, organiziran i edukativno-zabavni kviz o zaštiti na radu.

Posebno interesovanje je izazvala izložba dječijih likovnih radova na kojoj su djeca i unučad naših zaposlenika prikazala kako vide radno mjesto svojih članova porodice u Lukavac Cementu.

Uz obuku za siguran rad na visini koju je pripremila firma TEHPRO d.o.o., vođeni su i razgovori o bezbjednosti na radnom mjestu.

Zahvaljujemo svim uposlenicama i uposlenicima na angažmanu i iskazanom znanju.