„SEDMICA ZAŠTITE OD POŽARA“ U LUKAVAC CEMENTU

Lukavac Cement

25. i 26. maja u Lukavac Cementu su nastavljene aktivnosti u okviru „Sedmice zaštite od požara“.

Stručno osoblje JZU DOM ZDRAVLJA Lukavac održalo je teoretsku i praktičnu obuku pružanja prve pomoći za naše uposlenike, a posebna pažnja je posvećena zbrinjavanju opekotina i posjekotina.