OBAVJEŠTENJE: NOVI NAZIV I OBLIK ORGANIZACIJE FABRIKE CEMENTA LUKAVAC

Od 1. januara 2022. godine Fabrika cementa Lukavac d.d. je zvanično promijenila svoj naziv i oblik društva u Lukavac Cement d.o.o.

Adresa, ID broj, porezni broj, PDV broj, telefon, bankovni podaci, djelatnost društva i e-mail adrese su neizmjenjeni. Promjena naziva i oblika organizovanja društva nema uticaja na zaključene ugovore i uspostavljene obaveze između klijenata, partnera i drugih institucija sa “Fabrikom cementa Lukavac” d.d. Svi ranije zaključeni ugovori ostaju na snazi.

Također od 1.1.2022. godine sva poslovna korespondencija, narudžbenice, fakture, dokumenti o isporukama, novi ugovori i izmjene postojećih ugovora će biti sačinjeni pod novim poslovnim nazivom i oblikom firme “Lukavac Cement” d.o.o.

U drugoj polovini 2021. bivše podružnice za proizvodnju betona postale su samostalni poslovni subjekt koji sada posluje pod nazivom Lukavac Beton d.o.o.

Sve navedene promjene su realizirane s ciljem transparentne identifikacije brendova Lukavac Cement i Lukavac Beton sa firmom i što fleksibilnijeg i učinkovitijeg poslovanja u skladu sa savremenim trendovima.