Poziv za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija/sponzorstava u 2020. godinu

Lukavac Cement

Fabrika cementa Lukavac kao društveno odgovorna kompanija nastavlja svoju dugoročnu kampanju »U prijateljstvu s prirodom«, te u skladu sa Odlukom Uprave broj 085/2020 od 5.2.2020. godine, objavljuje poziv za prikupljanje prijedloga projekata za dodjelu donacija i sponzorstava, koje će odobravati u skladu sa budžetom predviđenim za ove namjene u 2020. godini.

Pozivamo sve obrazovne ustanove i registrovana udruženja sa područja Opštine Lukavac, koja svojim radom promovišu zaštitu okoliša, sprovode društveno korisne i kreativne projekte iz oblasti ekologije, sporta, obrazovanja, humanitarnog rada, te podstiču razvoj ekološke svijesti, da prijave svoje projekte i programe. Prednost će imati projekti namijenjeni mladim naraštajima, uz promociju njihovog zdravog načina života, u druženju s prirodom i brige o njoj, kao i svi oni koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i uslova življenja u lokalnoj zajednici.

NAŠ INŽENJER EMIR ĆILIMKOVIĆ NAJUSPJEŠNIJI EUREM ENERGYMANAGER

Lukavac Cement

Inženjer Lukavac Cementa Emir Ćilimković, koji od 30. aprila do 30. oktobra 2019. učestvovao na obuci EUREM u organizaciji Predstavništva njemačke privrede u BiH, ostvario je najbolje rezultate, a njegov završni rad je proglašen najboljim. Time je stekao priliku da na 10. međunarodnoj konferenciji EUREM u Atini, 27. i 28. maja ove godine, sa svojim radom učestvuje na međunarodnom takmičenju koje će se održati u okviru konferencije.