U LUKAVAC CEMENTU ODRŽANA „SEDMICA ZAŠTITE NA RADU“

Lukavac Cement

Od 30. oktobra do 3. novembra 2023. za naše zaposlenice i zaposlenike priredili smo „Sedmicu zaštite na radu“ koja je obilovala raznovrsnim i korisnim sadržajima.

Naša glavna vodilja je stvoriti sigurne i zdrave uvjete za sve radnike tokom njihovog radnog vijeka, te stoga nastojimo osigurati održivu i dinamičnu radnu snagu na principu „prijateljskog radnog mjesta i prijateljskih uvjeta za rad“.