LUKAVAC CEMENT: PRIMJER DOBRE PRAKSE ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST BIH

Lukavac Cement

Kao primjer dobre prakse u BiH i dijamantni sponzor nedavno održane Međunarodne konferencije “Izgradimo održivu BiH”, naš generalni direktor Stjepan Kumrić i tehnički direktor Nedim Pašić imali su priliku da učestvuju u važnim panel diskusijama i prezentiraju postignuća Lukavac Cementa u području održivog razvoja i zaštite okoliša.

Posebno su istakli da je postupak upotrebe alternativnog goriva siguran način valoriziranja otpada koji donosi višestruku dobit kako za društvenu zajednicu tako i za samu cementaru.

KONKURS LIKOVNIH RADOVA „MOJ ČLAN PORODICE U LUKAVAC CEMENTU“

Lukavac Cement

Za mališane naših uposlenica i uposlenika organizujemo konkurs likovnih radova pod nazivom Moj član porodice u Lukavac Cementu”.

Sva djeca/unučad mogu da se pridruže konkursu i pokažu svoje sposobnosti i vještine u likovnom izržavanju. Ovo je odlična prilika da izraze svoju maštovitost i iskažu kako zamišljaju radno mjesto svojih članova porodice u Lukavac Cementu sa aspekta zaštite na radu.