PARTNER I IZLAGAČ NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI „SFERA 2019: TEHNOLOGIJA BETONA“

Lukavac Cement

Fabrika cementa Lukavac je partner i izlagač na Međunarodnoj konferenciji „Sfera 2019: Tehnologija betona“ koje se održava 26. i 27.03. u Sarajevu. Kompanija Sfera iz Mostara u saradnji sa Građevinskim fakultetom Sarajevo, Institutom za standardizaciju BiH, IGH institutom iz Zagreba, te GIT institutom iz Tuzle po sedmi put organizira ovaj naučno-stručni skup koji će okupiti mnogobrojne sudionike iz cijelog regiona.

LUKAVAC CEMENT I UČENICI OSNOVNE ŠKOLE „VLADISLAV SKARIĆ“ OBILJEŽILI SVJETSKI DAN ŠUMA I DAN VODA

Lukavac Cement

Obilježavajući Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda Lukavac Cement i učenici OŠ „Vladislav Skarić“ iz Sarajeva dočekali su danas, 22.3., proljeće u prijateljstvu s prirodom. Tim povodom organizirana je tematska izložba likovnih radova učenika, najboljima su dodijeljene diplome i prigodni pokloni, te posađene nove sadnice u dvorištu škole. Posebnu radost za učenike i učenice priredio je Lukavac Cement postavkom nekada veoma popularne dječije igre „Školica“.

LUKAVAC CEMENT I UČENICI OSNOVNE ŠKOLE „VLADISLAV SKARIĆ“ SARAJEVO OBILJEŽAVAJU SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŠUMA I SVJETSKI DAN VODA

Lukavac Cement

U povodu obilježavanja Svjetskog dana šuma i Dana voda Lukavac Cement zajedno sa učenicima OŠ „Vladislav Skarić“ u mjesecu martu pokreće akciju „U prijateljstvu s prirodom dočekajmo proljeće“. Ovom kampanjom se želi skrenuti pažnja na važnost očuvanja naših šuma i voda, koji su izvor života, te da se djeci i omladini pruži prilika da se od najranijeg doba druže s prirodom, misle na nju i čuvaju je.

Poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija/sponzorstva u 2019. godini

Lukavac Cement

U skladu sa Odlukom Uprave broj 023/2019 od 10.1.2019. godine Fabrika cementa Lukavac objavljuje poziv za prikupljanje prijedloga projekata za dodjelu donacija/sponzorstva, koji će se odobravati u skladu sa budžetom predviđenim za ove namjene u 2019. godini.

Projekte i programe mogu nominovati registrovani sportski klubovi, kulturne i obrazovne ustanove, humanitarna i druga udruženja sa područja Opštine Lukavac, koja svojim radom promovišu zaštitu okoliša i doprinose unapređenju uslova življenja u lokalnoj zajednici.

FABRIKA CEMENTA LUKAVAC OPTIMIZIRA PROIZVODNE KAPACITETE

Lukavac Cement

Fabrika cementa Lukavac je 03. januara 2019. započela svoj redovni remont postrojenja koji će se odvijati do marta ove godine. Na ovaj način optimizira svoje proizvodne potencijale kako bi postrojenja bila pripremljena za dalju proizvodnju klinkera, povećanje udjela alternativnih goriva i dodatne aktivnosti za održanje zdravog okoliša.

FABRIKA CEMENTA LUKAVAC NA KONFERENCIJI O ZAŠTITI OKOLIŠA U BIH U ORGANIZACIJI SENATA PRIVREDE BIH

Lukavac Cement

U četvrtak, 13.12.2018., u hotelu Austria u Sarajevu održana je Konferencija o zaštiti okoliša u BiH koju je organizirao Senat privrede BiH s ciljem davanja inicijative daljem razvoju bh. privrede i zaštite okoliša. Fabrika cementa Lukavac je pozvana kao važan privredni subjekt, čiji principi rada su bazirani na zaštiti životne okoline i zdravlja ljudi, te je svojim učešćem dala doprinos ovoj uvijek aktuelnoj i važnoj temi. Prisutnim privrednicima, predstavnicima nadležnih institucija i ostalim gostima obratio se generalni direktor Stjepan Kumrić.

LUKAVAC CEMENT VRAĆA DJEČIJU IGRU „ŠKOLICA“ U DVORIŠTA OBDANIŠTA I OSNOVNIH ŠKOLA ŠIROM BIH

Lukavac Cement

Zahvaljujući Lukavac Cementu nekada veoma popularna dječija igra „Školica“ vraća se u dvorišta mnogih bh. škola i obdaništa. Ovaj društveno odgovorni projekt pokrenuli su u oktobru i upravo je okončan u 10 osnovnih škola i 5 obdaništa Tuzlanskog kantona, a ubrzo će svoje Školice dobiti i osnovne škole u Brčkom, Sarajevu, Banjoj Luci i Bijeljini.

1 13 14 15 16 17 18